Digdir logo

200 OK

Statuskoden 200 (OK) indikerer at forespørselen har lyktes. Innholdet som sendes som svar med en statuskode 200, avhenger av forespørselsmetoden.

Vennligst prøv igjen senere.